carousel
velkommentilkuratorforeningens

Velkommen til Kuratorforeningen

tekst

Kuratorforeningens medlemmer er udpeget af Sø- og Handelsrettens Skifteret.

Medlemmerne er advokater med mange års teoretisk og praktisk erfaring inden for insolvensret.

 

bokse

Foreningens medlemmer antages navnlig af Skifteretten som

• Likvidatorer for selskaber, der skal tvangsopløses

• Kuratorer i konkursboer, hvor statskassen stiller sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling


Hosted af: NNHosting